M

Người dân Đồng Tâm lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm

Ông Lê Đình Ba, 58 tuổi, một trong những người bị công an bắt và thả ra, đã đại diện người dân Đồng Tâm xin lỗi và nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước về những hành vi vi phạm pháp luật.

Hoàng Như - Thắng Quang

Bình luận

Xem thêm