M

Người dùng phát hiện thiết bị trộm mật khẩu tại cây ATM ANZ

Mở nắp khu vực khe nhả tiền, người này phát hiện thiết bị lạ có mạch điện tử gắn trên đó.

Đức Nam

Daily Mail

Bình luận

Xem thêm