M

Người giữ hồn sách cũ

Nhà nghiên cứu, phê bình văn học Lại Nguyên Ân chia sẻ những khó khăn khi tìm kiếm sách cũ.

Nguyên Phương - Anh Thư

Bình luận

Xem thêm