M

Người Thái Lan gào khóc thương tiếc nhà vua

Người dân khắp nơi đổ về Bangkok, tập trung bên ngoài bệnh viện bày tỏ lòng thương tiếc với vị quốc vương đã trị vì đất nước suốt hơn 70 năm qua.

Đông Phong

Bình luận

Xem thêm