M

Nguyễn Hồng Ân - Đắng

Ca khúc được lấy ý tưởng từ những câu chuyện Hồng Ân trò chuyện với các phạm nhân trong tù

Bích Hằng

Bình luận

Xem thêm