M

Nhà leo núi không cần dùng tay

Johnny Dawes (người Anh) là một trong nhân vật nổi tiếng thế giới với khả năng leo núi không cần dùng tay.

Phương Thảo

Wayne Sharrocks

Bình luận

Xem thêm