M

Nhà trẻ thu nhỏ của gia đình sinh 5 ở Sài Gòn

Trong căn phòng rộng chừng 10m2, 5 trẻ nhỏ đứa ăn, đứa bò, đứa tâp chững, cùng 3 người lớn vừa cho ăn, dỗ dành nhốn nháo trông như một nhà trẻ thu nhỏ.

Lê Quân

Bình luận

Xem thêm