M

Nhóm nam thanh niên đánh đập cô gái

Bốn thanh niên dùng chân, tay và gậy đánh liên tiếp vào người, mặc cho cô gái đã van xin.

Facebook

Facebook

Bình luận

Xem thêm