M

Những điều thú vị của cuộc đua F1 ở Singapore

F1 Singapore Grand Prix (16-18/9) là chặng thứ 15 trong 21 chặng đua công thức 1 năm 2016. Hai chặng tiếp theo sẽ diễn ra tại Malaysia từ 30/9-2/10 và tại Nhật từ 7-9/10.

Nhật Nguyên

Bình luận

Xem thêm