M

Những ngày cuối cùng của phố đèn đỏ 60 năm tuổi ở Seoul

Những ngày cuối cùng trước khi bị giải tỏa, khu phố đèn đỏ lớn thứ hai ở Seoul (Hàn Quốc) chỉ còn một vài nhà thổ hoạt động, phần còn lại là những ngôi nhà bỏ hoang chờ đập.

Phương Thảo

Video: The Korea Times

Bình luận

Xem thêm