M

Những nguyên tắc sơ cứu ai cũng phải biết

Nguyên tắc quan trọng nhất khi bạn học cách cứu người là phải gọi điện cho bệnh viện hoặc các đơn vị có khả năng cấp cứu ngay lập tức.

Phương Mai

Theo Bright Side

Bình luận

Xem thêm