M

Những pha nóng bỏng của Phạm Băng Băng

Mỹ nhân hàng đầu đại lục không ngại ngùng khi phải diễn những cảnh nóng bỏng bên cạnh các bạn diễn như Lê Minh, Cổ Thiên Lạc, Đồng Đại Vỹ...

Những pha nóng bỏng của Phạm Băng Băng

(Zing) - Mỹ nhân hàng đầu đại lục không ngại ngùng khi phải diễn những cảnh nóng bỏng bên cạnh các bạn diễn như Lê Minh, Cổ Thiên Lạc, Đồng Đại Vỹ...

Nhưng pha nóng bỏng Phạm Băng Băng
Phạm Băng Băng và Nhậm Hiền Tề trong phim Hợp đồng tình yêu

Nhưng pha nóng bỏng Phạm Băng Băng
Phạm Băng Băng và Lê Minh trong Sống với ma

Nhưng pha nóng bỏng Phạm Băng Băng
Nhưng pha nóng bỏng Phạm Băng Băng
Phạm Băng Băng và Cát Ưu trong phim Vận mệnh đào hoa

Nhưng pha nóng bỏng Phạm Băng Băng

Nhưng pha nóng bỏng Phạm Băng Băng
Phạm Băng Băng và Cổ Thiên Lạc trong phim Ngòi nổ

Nhưng pha nóng bỏng Phạm Băng Băng
Phạm Băng Băng và Đồng Đại Vỹ trong phim Lạc lối ở Bắc Kinh

Nhưng pha nóng bỏng Phạm Băng Băng

Nhưng pha nóng bỏng Phạm Băng Băng
Phạm Băng Băng và Triệu Văn Tuyên trong Đại Đường Phù Dung Viên

Nhưng pha nóng bỏng Phạm Băng Băng

Nhưng pha nóng bỏng Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng và Mã Cảnh Đào trong phim Phong Thần Bảng

Mi Lan

Theo Tom

Theo Tom

Bình luận

Tin tức mới nhất Phạm Băng Băng