M

Những pha thủ môn vô tư bắt bóng ngoài vòng cấm

Dù bóng đang ở ngoài khu vực cấm địa, không ít thủ môn vẫn bất chấp dùng tay chơi bóng.

Quý Sáng

Bình luận

Xem thêm