M

Rượu bia: Kẻ giết người nguy hiểm

Rượu bia có sức tàn phá ghê gớm đối với cơ thể qua nhiều phương diện. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan, khi nhận ra hậu quả thì đã muộn.

Hoàng Hiệp - Thanh Hà

Bình luận

Xem thêm