M

Những thiết bị bay phổ biến trên thế giới

Những thiết bị bay không người lái thương mại nhiều kích cỡ có thể sử dụng cho mục đích như quay phim, giám sát và các chức năng khác.

Quốc Việt

(Video: Youtube/Joseph Price)

Bình luận

Xem thêm