M

Những tình huống chơi rắn của U19 Việt Nam trước U19 UAE

Rơi vào thế trận chơi thiếu người, U19 Việt Nam sử dụng nhiều pha bóng rắn nhằm hạn chế sức tấn công của U19 UAE.

Quý Sáng

Bình luận

Xem thêm