M

Nữ hành khách gây rối trên máy bay

Nữ hành khách gây gổ với tiếp viên hàng không khiến máy bay xuất phát chậm 50 phút.

Văn Chương

Bình luận

Xem thêm