M

'Nữ thần robot' giao tiếp bằng tiếng Anh với phóng viên

Ngoài diện mạo, Robot Jia Jia còn sở hữu khả năng giao tiếp giống con người. Nó có thể trả lời một số câu hỏi đơn giản bằng tiếng Anh.

Phương Thảo

Tân Hoa Xã

Bình luận

Xem thêm