M

Núi lửa Aso bất ngờ "bừng tỉnh"

Núi lửa Aso, miền nam Nhật Bản, bất ngờ phun trào cột tro cao tới 11.000 m

Trà My

http://www.reuters.com/article/us-japan-volcano-idUSKCN12804E?il=0

Bình luận

Xem thêm