M

Núi lửa Aso bất ngờ "bừng tỉnh"

Núi lửa Aso ở Nhật Bản phun trào vào hôm 8/10

Trà My

http://www.reuters.com/article/us-japan-volcano-idUSKCN12804E?il=0

Bình luận

Xem thêm