M

Nước mắt người đàn ông mất con

Người đàn ông 40 tuổi không cầm được nước mắt khi mỗi lần nhắc đến đứa con trai vừa mất và người vợ đang nguy kịch.

Hoàng Như

Bình luận

Xem thêm