M

Nước tràn vào nhà dân tại Sài Gòn

Triều cường khiến nhiều khu vực tại TP.HCM bị lụt. Giao thông ách tắc, sinh hoat của người dân trở nên khó khăn.

Thanh Tùng - Lê Quân

Bình luận

Xem thêm