M

Ôn tập dựa trên đề thi tham khảo THPT quốc gia 2017

Điều chỉnh đầu tiên trong đề cương ôn tập là phần câu hỏi giải bằng máy tính giảm xuống còn 10% thay vì 30% như trước.

Vũ Loan (Theo VTV)

Bình luận

Xem thêm