M

Ông chủ bắt nhân viên nữ xếp hàng hôn mình vào mỗi sáng

Một công ty ở Bắc Kinh đưa ra một yêu cầu bất thường để cải thiện quan hệ giữa nhân viên và nhà quản lý.

Kim Ngân

Shanghaiist

Bình luận

Xem thêm