M

Ông Đào Ngọc Dung nói về đào tạo nghề nghiệp

Theo ông Đào Ngọc Dung, sáu trường sẵn sàng trả lại tiền đào tạo cho sinh viên nếu sau khi tốt nghiệp không có việc làm.

Vũ Loan

Theo VTV

Bình luận

Xem thêm