M

Ông Trump và 'cuộc tàn sát đêm thứ 7'

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đột nhiên sa thải giám đốc FBI James Comey được so sánh với một vụ tương tự hơn 40 năm trước do Tổng thống Richard Nixon thực hiện.

Thế Long

Video: CNN

Bình luận

Xem thêm