M

Pha đá lái knock-out đối thủ tuyệt đẹp

Với pha đá lái có độ chính xác cao, võ sĩ MMA đã khiến đối thủ bị hạ knock-out.

Youtube

Bình luận

Xem thêm