M

Phá rừng phòng hộ đầu nguồn

Hàng chục cây gỗ, khúc gỗ cổ thụ bị chặt hạ tại rừng đầu nguồn tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, chủ rừng chỉ báo cáo lên cấp trên ch7a tới 20m3 gỗ bị chặt hạ.

An Bình

An Bình

Bình luận

Xem thêm