M

Phan Đinh Tùng đến trễ và bị tố thiếu tôn trọng nghệ sĩ hát lót

Đoạn clip ghi lại cho thấy Phan Đinh Tùng đã đến khá trễ và "đuổi khéo" ca sĩ hát lót.

Hiểu Nguyệt

Bình luận

Xem thêm