M

Phần thi của Eric Monkman

Không chỉ trả lời nhanh, chính xác, Eric Monkman còn khiến khán giả thích thú bởi biểu cảm gương mặt "dễ gây cười"

Hường Vũ

Daily Mail

Bình luận

Xem thêm