M

Phi cơ không người lái X-47B cất cánh từ tàu sân bay

Máy bay tấn công không người lái X-47B hoạt động trên tàu sân bay có thể tạo ra cách mạng trong tác chiến hải quân.

Quốc Việt

Air Source Military

Bình luận

Xem thêm