M

Phi công điều khiển máy bay thành thục

Phi công người Hà Lan bình tĩnh đưa máy bay hạ cánh trong điều kiện gió lớn.

Mai Anh

Facebook Artur Kielak

Bình luận

Xem thêm