M

Phi công - tài sản quý giá nhất của Không quân Việt Nam

Đối với Không quân Việt Nam, những phi công đã có hàng ngàn giờ bay như đại tá Trần Quang Khải là tài sản quý giá nhất, hơn cả những chiến đấu cơ tối tân.

Theo QPVN

Bình luận

Xem thêm