M

Phó phòng Nông nghiệp huyện Tri Tôn (An Giang) dùng súng bắn người.

Trong lúc cự cãi với người câu trộm cá, ông Mai Thanh Tuấn đã dùng súng bắn vào chân người dân ở xã Núi Tô.

Việt Tường

Bình luận

Xem thêm