M

Phó phòng nông nghiệp rút súng nhựa dọa dân

Trong lúc cự cãi với người câu trộm cá, ông Mai Thanh Tuấn đã dùng súng bắn vào chân người dân ở xã Núi Tô.

Việt Tường

Bình luận

Xem thêm