M

Quân đội Iraq tập kết chuẩn bị tấn công Mosul

Khoảng 30.000 binh sĩ quân đội Iraq và chiến binh người Kurd đã tập kết bên ngoài Mosul chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng thành phố này từ tay IS.

Quốc Việt

Express.co.uk

Bình luận

Xem thêm