M

Quý Bình chê đài từ của con nuôi Hoài Linh

Giám khảo khách mời Quý Bình cho rằng giọng điệu đều đều của Lý Bình khiến anh bị rớt cảm xúc.

Kim Chi

ZTV

Bình luận

Xem thêm