M

Robot giao hàng tận nhà sẽ phổ biến trong 2017

Robot giao hàng tận nhà Starship dự định đi vào hoạt động với qui mô toàn cầu trong năm 2017. An toàn, thông minh và rẻ là ưu điểm của Starship so với giao hàng truyền thống.

Khương Nha

Bình luận

Xem thêm