M

Robot hành quân, chuyển đồ hình chú chó

LS3 là robot quân dụng, được sử dụng trong đơn vị Thủy quân lục chiến của Mỹ để vận chuyển đồ, đi xa được hơn 30 km.

Hoàng Thiên - Xuân Thùy

Bình luận

Xem thêm