M

Robot sử dụng khả năng cơ học để giữ cân bằng

Hiện tại, mẫu robot đang được thử nghiệm với những tấm kính ở 2 bên để giữ cân bằng khi chạy. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tin rằng họ có thể phát triển phiên bản robot di chuyển mà không cần những tấm kính này trong tương lai gần.

Đại Việt

Youtube

Bình luận

Xem thêm