M

Robot thay thế người đi vào vùng phóng xạ

Petman mang bộ đồ hóa sinh, có thể chuyển động như con người, được sử dụng để giải quyết các công việc trong môi trường có phóng xạ.

Hoàng Thiên - Xuân Lai

Bình luận

Xem thêm