M

Sát nhân giết người rồi đăng video lên Facebook

Chân dung kẻ thủ ác Steve Stephens bắn người sau đó đăng clip lên Facebook

Anh Thi

Bình luận

Xem thêm