M

Sinh viên được cung cấp bộ xét nghiệm HIV qua máy bán hàng tự động

ĐH Dầu khí Tây Nam (Trung Quốc) là một trong những trường cung cấp bộ xét nghiệm HIV qua máy bán hàng tự động.

N.S

Bình luận

Xem thêm