M

So sánh hình ảnh cầu thủ giữa FIFA 17 và PES 2017

Hình ảnh đồ họa FIFA 17 có cải tiến mạnh so với bản cũ nên tỏ ra khá cân sức với PES 2017.

Quý Sáng

Bình luận

Xem thêm