M

Sức mạnh của Không quân Israel

Quân đội Israel, đặc biệt là không quân, có sức mạnh chiến đấu hàng đầu khu vực.

Quốc Việt

Bình luận

Xem thêm