M

Mối nguy hiểm khi cha mẹ thường xuyên la mắng con

La mắng trẻ thường xuyên sẽ khiến trẻ hình thành tính cách hay cáu giận, hung hăng và dễ bị trầm cảm.

Phương Mai

Theo Now I've Seen Everything

Bình luận

Xem thêm