M

Tắm trong hồ bơi Tử thần trên thác Victoria

Nhảy xuống hồ bơi ngay sát mép thác Victoria là một trải nghiệm nguy hiểm nhưng hút hút nhiều du khách

Bình luận

Xem thêm