M

Tân Tổng lãnh sự Mỹ Mary Tarnowka chào Việt Nam

Bà Mary Tarnowka bắt đầu nhậm chức Tổng lãnh sự quán tại TP.HCM. Bà cho biết, đây là cơ hội để tìm hiểu ẩm thực, con người Việt Nam.

Khương Nha

Bình luận

Xem thêm