M

Tem giấy: Chất ma túy biến người thường thành ác quỷ

Loại "bùa lưỡi" này được xem là chất ma túy nguy hiểm nhất. Chỉ một lượng nhỏ tem giấy có thể gây ảo giác, hoang tưởng, loạn thần, dẫn đến hành vi bạo lực như giết người, tự sát.

Phương Anh - Hoàng Hiệp

Bình luận

Xem thêm