M

TGĐ Ford Việt Nam chia sẻ góc nhìn về ngành công nghiệp ôtô

Ông Phạm Văn Dũng cho rằng cần có góc nhìn hiện đại, toàn diện hơn khi đánh giá thành công, thất bại của ngành công nghiệp ôtô.

Bình luận

Xem thêm